A társasházkezelés nem összekeverendő a közös képviselettel. Bár míg mindkét pozíció a társasház érdekeit hivatott képviselni, addig más feladatkörrel, felelősséggel és szempontokkal rendelkeznek.

Ami a legszembetűnőbb különbség, hogy közös képviselőt kötelező választani, míg a társasházkezelő szükségessége jogilag nem előírt, azonban nagyon sok esetben javasolt.

A közös képviselet egy olyan választott tisztség, melyet a társasház lakói választanak, aki így a társasház szervezetét fogja képezni mindaddig, míg le nem váltják. Ezzel szemben a társasházkezelő megbízási szerződés megkötése után lesz jogosult a társasház karbantartási és üzemeltetési feladatait szervezni, munkaszerződéssel nem is jöhet létre az együttműködés.

A szakmai képesítés is megkülönbözteti a két pozíciót, hiszen míg közös képviseletet az is vállalhat, akinek nincs ehhez kapcsolódó szakmai képesítése, addig társasház kezelését csak az vállalhatja, aki a Thtv. felhatalmazása szerint meghatározott szakmai képesítéssel rendelkezik, és eleget tesz az abban megfogalmazott feltételeknek is.

Míg a közös képviselő feladatköre nagyban a napi teendők köré csoportosul, addig a társasházkezelő elsődleges célja hosszútávon is gazdaságossá tenni a társasház működését. Ennek érdekében olyan stratégiákat kell kidolgoznia, amit javaslatként benyújthat a tulajdonostársak körének. Javaslatokat tehet emellett a társasház közös épületrészeinek hasznosítására is, ahogyan a tervezett felújítások irányítását és ellenőrzését is vállalja.