A társasház könyvelésében a számviteli törvényben meghatározottak szerint az egyszeres könyvvitel szabályait kell alkalmazni. Így elegendő, ha a társasházi könyvelésben naplófőkönyvben vezetik a bevételeket, és a kiadásokat. A társasházi könyvelésében, január 1-től december 31-ig kell figyelembe venni az éves elszámolást és lezárni az adott évet. A társasházi könyvelésben egyszerűsített mérleget készítenek. A társasházi könyvelést olyan személy végezheti, aki okleveles könyvvizsgálói képesítéssel vagy mérlegképes könyvelői képesítéssel rendelkezik. A társasházi könyvelést olyan számviteli szolgáltatást nyújtó társaság is elvégezheti, amelynek a társasház könyvelését végző tagja, szintén rendelkezik a fentiekben meghatározott végzettségekkel. 10 millió forint alatt nem kell külön végzettség a társasházi adatok könyveléséhez. Ilyen esetekben általában a társasház könyveléséhez a társasházkezelő programot használják, amely egy könyvelő szoftver.

A társasházkezelő program, a társasházak, napi munkáját segíti.  Nyilvántartásba veszi az épületeket, a helyiségeket, a mindenkori tulajdonosokat, a lakókat, és a bérlőket. A társasházkezelő programmal, rögzíteni lehet a fenntartási költségeket, A társasházkezelő program számolja és rögzíti az időszaki fizetendő összegeket. A kiszámolt és fizetendő díjakról értesíti a nyilvántartott személyeket. A társasházkezelő program együttműködik, az ügyviteli rendszer, a pénzügyi nyilvántartás egyszeres, vagy kettős könyvviteli programjával.