Szolgáltatások

Az Ön Társasháza is úgy fejlődjön mint egy Metropolisz!

társasházkezelésikon

Társasházkezelés

A METROPOLISZ Társasházkezelő fő tevékenysége a társasházkezelés és közös képviselet. Munkatársaink kiemelkedő szakértelemmel rendelkeznek mind a társasházak könyvelését, kezelését vagy a jogi hátterét illetően. Feladataink ellátása során fix partnereinkkel szoros az együttműködésünk, annak érdekében, hogy a felmerülő problémát azonnal megszüntethessük.

Kulcsfontosságú a társasház fejlődése érdekében, hogy a lakókkal, a Számvizsgáló bizottság tagjaival karöltve együtt tudjunk dolgozni.

Cégünk közös képviselői felelősségbiztosítással rendelkezik. A társasházak működtetését a Társasházi Törvény, a Társasház Alapító Okirata, Szervezeti Működési Szabályzata, közgyűlési határozatok és a kapcsolódó jogszabályok alapján végezzük.

Közgyűlés
 • Közgyűlések előkészítése, megszervezése, lebonyolítása és a közgyűlési határozatok végrehajtása, végrehajtatása.
 • Az éves költségvetési tervezet kidolgozása, a közgyűlés által elfogadott terv megvalósítása, közgyűlési határozatok könyvének vezetése.
 • Az éves beszámoló közgyűlést minden esetben május 31.-ig megtartjuk a társasházi törvényben előírtaknak megfelelően. A beszámoló és éves költségvetés elkészítése során szorosan együttműködünk a társasház számvizsgáló bizottságával.
Társasház könyvelés
 • Közös költségek beszedése és könyvelése.
 • A társasház könyvelési feladatait a „NETHÁZ„ programmal végezzük, online betekintést biztosítunk a tulajdonosok részére saját folyószámláikba.
 • Közös költség befizetések nyilvántartása, Naplófőkönyv vezetése a mindenkori hatályos jogszabályok szerint. 
 • Társasház üzemeltetési és felújítási számláinak kezelése a számvizsgálók bevonásával és ellenőrzési jogának érvényesítésével.
 • Teljeskörű pénzügyi ügyintézés, tulajdonosi elszámolás készítése, hónapra-kész könyvelés a számviteli törvényben előírtak szerint.
 • Lekötött pénzeszközök kamatozását figyelemmel kísérjük.
 • Rendszeresen ellenőrizzük a közösségi közüzemi díjak (víz, villany, stb.) számláit, a társasház közösségi mérőóráit.
Felújítás, Karbantartás
 • Új társasházainknál az átvételt követően díjmentes műszaki bejárást vállalunk szakmérnöki közreműködéssel, majd ennek tükrében önálló műszaki és gazdasági tervet készítünk.
 • A jogszabályoknak megfelelően elvégeztetjük az épület kötelező, időszakos érintésvédelmi, villámvédelmi, tűzvédelmi berendezéseinek vizsgálatát, és elkészítettjük a minősítő okiratokat.
 • A társasház közös területeinek karbantartása és felújítása érdekében a szükséges felmérések elvégeztetése, munkák megrendelése, a munkafolyamatok ellenőrzése, műszaki átvétele.
 • Megszervezzük és ellenőrizzük az ingatlan üzemeltetését, takarítását, a gépészeti, elektromos, központi berendezések karbantartását, hibaelhárítását.
Ügyelet:
 • 0-24 órás ügyeletet biztosítunk az azonnali beavatkozás érdekében. 
 • A társasházban felmerülő karbantartásokat, javításokat és hibaelhárításokat folyamatosan végezzük, műszaki referensünk rendszeresen ellenőrzi a társasház műszaki állapotát.
 • A tulajdonosok egyes ügyeiket e-mailen vagy telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül intézhetik. 
 • Fogadóóra megtartása társasházakban előre egyeztetett időpontban.

Társasházaink átvételének fázisai:

1. Állapotfelmérés és tervek készítése

2. Szerződések és könyvelés átnézése

3. Gazdasági és műszaki terv készítése

4. Üzemeltetés és fejlesztés

f

Gondnokság és takarítás

Cégünk fontosnak tartja, hogy minden Társasház rendezett és tiszta legyen, éppen ezért elengedhetetlen a professzionális társasház takarítás és kertrendezés. Megbízható takarító és kertész munkatársakkal rendelkezünk, akik gondoskodnak a tisztaság és a rend fenntartásáról.

 • Társasház takarítás és a kertrendezés biztosítása az igények alapján
 • Társasházi gondnok biztosítása, igény esetén a jelenlegi gondnok további alkalmazását is támogatjuk
 • Háztakarító, gondnok folyamatos ellenőrzése, alkalmazottak felett munkáltatói jogok gyakorlása
 • Vállalkozói szerződések véleményezése és vállalkozói szerződések megkötése a társasház érdekeinek szem előtt tartásával
  társasházkezelésikon

  Jogi szolgáltatások

  METROPOLISZ jogi tanácsadással is foglalkozik a társasházakat érintő ügyek vonatkozásában.

  Napjainkban egyre több alkalommal merül fel a társasházak ügyei kapcsán a jog ismeretének hiánya, ezért elengedhetetlen, hogy egy társasházkezelő jogi tanácsadást is tudjon biztosítani a kezelt társasházaknak. Operatív vezetőnk jogászként 5 éve foglalkozik társasházak jogi ügyeivel.

  • Társasházat érintő ügyekben díjmentesen biztosítjuk a jogi tanácsadást
  • A társasház képviselete a hatóságok, illetve a bíróság előtt
  • Rendszeresen figyelemmel kísérjük a jogszabályi környezet változását (különös tekintettel építésigazgatási, könyvelési, adózási stb. területeken) 
  • A tulajdonosok által esetlegesen felhalmozott hátralékok behajtása a törvény előírásának megfelelően, behajtási háttér közreműködésével
  • Szervezeti és Működési Szabályzat, Alapító Okirat, Tűzvédelmi szabályzat, Házirend készítése, esetleges módosítása kedvező díjazás ellenében
  palyazatirasikon

  Pályázatírás

  A Társasházak dinamikus fejlődéséhez elengedhetetlen a pályázatokon való részvétel. A METROPOLISZ kiemelt figyelmet fordít a pályázatok nyomon követésére és  a pályázati anyagok elkészítésére.  

  • Figyelemmel kísérjük a kerületi, fővárosi pályázati kiírásokat, és javaslatot készítünk a társasház felé az indokoltnak ítélt munkálatok pályázati segítséggel történő elvégzésére
  • Közreműködünk a pályázati anyagok összeállítása során 
  • Több önkormányzattal jó munkakapcsolatot ápolunk

   A METROPOLISZ segítségével a társasházkezelés könnyebb és hatékonyabb lesz!